робочі документи

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                              рішенням шістнадцятої сесії

                                                                                                                                                сьомого скликання

                                                                                                                                                Пологівської сільської ради

                                                                                                                                                         від 30 січня 2017 року

 

                                                                                       ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, передбаченого

 Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та основні вимоги до його організації (далі – Порядок). Порядок є обов’язковим для виконання на території Пологівської сільської ради Новосанжарського  району Полтавської області, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР із змінами, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII із змінами.

2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади Пологівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади Пологівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області  з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, про добровільне об’єднання територіальної громади Пологівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області  з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних задач:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади Пологівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області  з суміжними територіальними громадами;

- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- прийняття рішення з обговорюваного питання.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади Пологівської сільської ради, залучені організаторами громадського обговорення фахівці,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.

6. Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення,

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, громадські збори, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, дебати, Інтернет-конференція, електронна консультація та інше), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

8. Організацію громадських слухань в Пологівській сільській раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює сільський голова Пологівської сільської ради.

9. Проведення громадського обговорення здійснюється за розпорядженням сільського голови. Сільський голова приймає рішення про дату, місце та час проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є Пологівська сільський голова).

10. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та початок процедури громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом розміщення такої інформації на інформаційних дошках на території сіл сільської ради, у приміщенні сільської ради та на офіційному веб-сайті Пологівської сільської ради ради.

11. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце і терміни громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення.

12. Особи, які забезпечують роботу з громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, призначаються сільським головою Пологівської сільської ради.

13. Підставою для подання пропозицій, зауважень з питання розгляду пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад Пологівської сільській раді  є повідомлення про початок процедури громадського обговорення.

14. Пропозиції, зауваження тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад мають право подавати повнолітні дієздатні фізичні особи, які є членами територіальної громади Пологівської сільської ради.

15. Пропозиції, зауваження подаються протягом 5 (п’яти) днів після опублікування інформації (оголошення) про проведення процедури громадського обговорення.

16. Пропозиції, зауваження тощо, подані особами, не визначеними пунктом 19 цього Порядку, або подані після встановленого терміну, залишаються без розгляду.

17. Пропозиції, зауваження тощо подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом особи, а для депутатів та членів виконавчого комітету – додатково із зазначенням своєї посади або посиланням на статус депутата, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.

18. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких пропозицій, повідомляють через офіційний веб-сайт Пологівської сільської ради про місце подання таких пропозицій.

19. Пропозиції, зауваження тощо, викладені у письмовій формі, підлягають реєстрації і розглядаються у 7-ми денний строк. За результатами розгляду заявнику в цей же термін надається письмова відповідь.

Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не розглядаються.

20. Громадське обговорення у визначеній організатором згідно цього Порядку формі проводиться в день, визначений сільським головою Пологівської сільської ради.

Громадське обговорення   проводиться   під    головуванням   сільського  голови, який:

-          оголошує порядок  денний  і  пропозиції  щодо  регламенту  його проведення;

-          оголошує проблемні  питання,  до  яких  необхідно  привернути увагу громадськості;

-           забезпечує проведення    обговорення    поданих    пропозицій (зауважень).

Громадське обговорення   розпочинаються з доповіді сільського голови, що містить, зокрема, пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, що є предметом обговорення, отримані пропозиції, зауваження членів територіальної громади Пологівської сільської ради  з цього питання, результати їх розгляду.

Сільський голова надає відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадського обговорення.

21. За результатами громадського обговорення ведеться протокол.

Протокол повинен містити перебіг обговорення, в тому числі інформацію про:

- тему, час і місце проведення громадського обговорення;

- кількість учасників обговорення;

- ініціатора пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

- теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення;

- пропозиції, висловлені в ході обговорення;

- результати голосування у разі його проведення;

- звернення та рекомендації учасників обговорення тощо.

Протокол громадського обговорення підписує головуючий та секретар. Усі зауваження та пропозиції розглянуті під час громадських обговорень можуть повністю чи частково бути враховані або мотивовано відхилені.

22. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється у 10-ти денний строк шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Пологівської сільської ради .

23. Після завершення громадського обговорення пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад подається до Пологівської сільської ради  на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Н. О. Кальна

 

УКРАЇНА

ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

(шістнадцята сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  30 січня 2017 року

 

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та з метою належної організації обговорення питання добровільного об’єднання територіальних громад, сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1.Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об»єднання територіальних громад, передбаченого Законом України «Про добровільне об»єднання територіальних громад»(додається).

     2. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті сільської ради та на дошці оголошень.

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства,

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища.

 

 

 

Сільський голова                        Л.І.Козка

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

06 червня  2017 року                                            с. Мала Перещепина

початок  о 10.00 год.                                       Малоперещепинська сільська рада

 

Присутні:

- Мазан Віталій Володимирович, Малоперещепинський сільський голова;

- Двірник Наталія Олександрівна, секретар Малоперещепинської сільської ради;

- Олефір Тетяна Юріївна, головний бухгалтер Малоперещепинської сільської ради;

- Козка Любов Іванівна, Пологівський сільський голова;

- Гулак Оксана Олегівна, спеціаліст з бухгалтерського обліку Пологівської сільської ради;

 • Кальна Ніна Олексіївна, секретар Пологівської сільської ради;

- Троян Анатолій Григорович, Старосанжарський сільський голова;

- Жолоб Неля Миколаївна, секретар Старосанжарської сільської ради;

- Божко Наталія Іванівна, спеціаліст-землевпорядник Старосанжарської сільської ради.

 

Веде засідання Малоперещепинський сільський голова Мазан В.В.

Секретар засідання                                                                      

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Організаційні питання діяльності спільної робочої  групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
 2. Про розробку Плану спільних організаційних заходів щодо добровільного  обєднання територіальних громад.

 

1. СЛУХАЛИ:  Організаційні питання діяльності спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Сільський голова Малоперещепинської сільської ради Мазан В.В., який проінформував, що відповідно до ст. 7 ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» спільною робочою групою повинні підготуватися проекти рішень щодо добровільного обєднання територіальних громад за такими вимогами:

 1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:
 1. перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
 2. визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
 3. план спільних організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

 1. Сільські голови повинні забезпечити проведення обов’язкового громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські голови вносять питання про його схвалення на розгляд сільських рад.  Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного обєднання територіальних громад розглядається сільськими радами з врахуванням результатів громадського обговорення.
 2. Схвалені сільськими радами проекти рішень щодо добровільного обєднання територіальних громад у пятиденний строк  подаються обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

 

ВИРІШИЛИ:

Підготувати проекти рішення щодо добровільного обєднання територіальних громад до 08.06.2017 року. Доручити сільськи головам забезпечити проведення обовʼязкового громадського обговорення підготовлених проектів рішень щодо добровільного обєднання територіальних громад.

 

2. СЛУХАЛИ: Про розробку Плану спільних організаційних заходів щодо добровільного обєднання територіальних громад.

Старосанжарський сільський голова Троян А.Г., який проінформував, що до проектів рішень щодо добровільного обєднання територіальних громад буде включено План спільних організаційних заходів щодо добровільного обєднання територіальних громад. Він відзначив ті розділи Плану, на які членам робочої групи необхідно звернути увагу.

ВИСТУПИЛИ: 

Пологівський сільський голова Козка Л.І., яка підкреслила, що організаційні питання щодо добровільного обєднання територіальних громад чітко висвітлені в розробленому Плані.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити План спільних організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад.

 

Малоперещепинський сільський голова                                    В.В.Мазан

      Секретар                                                                                  Н.О.Двірник

 

Додаток 1

до рішення 21 сесії сьомого скликання

Пологівської сільської ради  

від 14.06.2017 року

 

ПРОЕКТ

                                                             

 

 

ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(                                              сесія сьомого скликання)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                                   2017 року

 

Про добровільне об’єднання   територіальних громад

           

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне обєднання територіальних громад»,   Пологівська сільська рада   

ВИРІШИЛА:

1.     Обʼєднатися з територіальними громадами сіл Мала Перещепина, Пристанційне, Кустолове Перше, Велике Болото, Маньківка Малоперещепинської сільської ради, Пологи, Лисівка,  Стрижівщина Пологівської сільської ради, села Старі Санжари Старосанжарської сільської ради в Малоперещепинську обʼєднану територіальну громаду з адміністративним центром у  селі Мала Перещепина та схвалити  План спільних організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

2.  Доручити Малоперещепинському сільському голові Мазан В.В. звернутися до Полтавської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської ради та відповідного сільського голови в установленому законом порядку.

3.        Повноваження сільських рад, сільських голів припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

4. Правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальнихгромад, що об’єдналися, визнати Малоперещепинську  територіальну громаду.

5. Інші організаційні заходи щодо утворення Малоперещепинської  територіальної громади провести у відповідності до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» .         

 

 

Сільський голова                                              Л.І.Козка

 

 

Проект рішення підготовлений та схвалений

спільною робочою групою з підготовки проектів

рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять перша сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  14  червня  2017 року

Про схвалення проекту рішення  «Про добровільне обʼєднання територіальних громад»  

       Розглянувши проект рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних  громад», підготовлений спільною робочою групою, утвореною  розпорядженням Малоперещепинського сільського голови  від 29.05.2017 року №  36-р  «Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного обʼєднання  територіальних громад», враховуючи результати громадських обговорень, керуючись ст. 7 Закону України «Про добровільне обʼєднання територіальних громад», Пологівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Схвалити проект рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою разом із планом організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад сіл     
 • Мала Перещепина, Пристанційне, Кустолове Перше, Велике Болото, Маньківка Малоперещепинської сільської ради;
 • Пологи, Лисівка,  Стрижівщина Пологівської сільської ради;
 • Старі Санжари  Старосанжарської сільської ради;

в Малоперещепинську об’єднану територіальну  громаду з адміністративним центром в селі Мала Перещепина (проект рішення та план заходів додається).

 1. Малоперещепинському сільському голові подати в 5-денний  строк проект рішення Малоперещепинської  сільської ради «Про добровільне об єднання територіальних громад» до Полтавської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

 

 

Сільський голова 

 

ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Вул. Івана Козки ,65 с. Пологи  Новосанжарського району Полтавської області,39320

(05344)  9-53-36.E-mail: sr-pologu@ukr.net

код ЄДРПОУ 21045805 р/р31421000500348  МФО831019 в ГУДКСУ в Полтавській області 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

сільського голови

 

від     07.06.2017 року                                                           №  

 

 

Про  проведення громадських обговорень з питань добровільного

об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Провести громадські обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад в приміщенні Пологівського сільського клубу  08 червня 2017 року о 15.00 год.
 2. Винести на порядок денний питання про розгляд проекту рішення «Про добровільне обєднання територіальних громад» та Плану спільних організаційних заходів щодо добровільного обєднання територіальних громад, розроблених спільною робочою групою.

 

          Сільський голова                            Л.І.Козка

 

Пологівська сільська рада

Новосанжарського району Полтавської області

 

ПРОТОКОЛ

зборів громадян Пологівської сільської ради

 

08 червня 2017 року

 

Приміщення Пологівського сільського клубу

 

На зборах присутні 34 громадяни (список додається).

 

Початок зборів – 15.00 год.

Збори закінчено – 16.00 год.

 

Голова  зборів: Козка Любов Іванівна, сільський голова.

Секретар зборів: Кальна Ніна Олексіївна, секретар сільської ради.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Про розгляд проекту рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних громад» та Плану спільних організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад.

 

1. СЛУХАЛИ:

Козка Л.І.. – сільський голова, яка ознайомила присутніх із змістом проекту рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних громад» та Планом спільних організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад, розроблених спільною робочою групою з підготовки проектів рішень щодо добровільного обєднання територіальних громад.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гулак Оксана Олегівна, яка розповіла про процедуру добровільного обʼєднання територіальних громад.

Бровко Інна Олександрівна, яка повідомила про переваги добровільного обʼєднання територіальних громад.

Врублевський Валерій Богданович, запропонував схвалити проект рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних громад» та Плану спільних організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад, що розроблені спільною робочою групою.

 

ВИРІШИЛИ:

Схвалити проект  рішення «Про добровільне обʼєднання територіальних громад» та План спільних організаційних заходів щодо добровільного обʼєднання територіальних громад, що розроблені спільною робочою групою.

 

Голосування: за – 34 осіби, проти – немає, утримались – немає.

 

 

Голова зборів                                                                    Л.І.Козка

 

Секретар  зборів                                                                Н.О. Кальна

 

                                                                         О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Про проведення громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень, щодо добровільного обєднання територіальних громад у формі зборів громадян, надання письмових або електронних пропозицій (зауважень),

Суб’єкт, що вніс пропозицію щодо громадського обговорення:Пологівський сільський голова Козка Любов Іванівна

 

 Питання, що виносяться на громадське обговорення:обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень, щодо добровільного обєднання територіальних громад (сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина, Пологівської сільської ради, села Старі Санжари Старосанжарської сільської ради з селами Мала Перещепина, Пристанційне, Маньківка, Велике Болото, Кустолово Перше Малоперещепинської сільської ради в Малоперещепинську територіальну громаду з центром у селі Мала Перещепина).

 

 Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, реєстрації учасників:

 

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення у письмовій, електронній формі подаються до 12 червня 2017  року. Проведення зборів громадян – 08.06.2017 р., о 15-00 у приміщенні Пологівського сільського клубу  (реєстрація учасників зборів розпочинається о 14-50).

 

         Місцезнаходження та (або) адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:

rnrn

Пропозиції та зауваження надсилати за адресою: : с.Пологи, вул. Івана Козки, 65, Новосанжарський р-н,  Полтавська обл.   або на електронну адресу: sr-pologu@ukr.net, телефон для довідок: 3-36.

 

         Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

rnrn

Відповідальним за проведення громадського обговорення є секретар Пологівської сільської  ради Кальна Н.О.

         Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:

Протягом 5 днів після проведення зборів громадян, результат громадського обговорення у формі звіту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Пологівської сільської ради та розміщується на інформаційному стенді сільської ради.

 

 

Логін: *

Пароль: *