розпорядження сільського голови

 

        

               

                                               

                       ПОЛОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

          

                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                        сільського голови

 

 

        від 21 листопада 2016                                                     № 26

 

Про    проведення по Пологівській сільській раді  перевірки відомостей щодо застосування
заборон, передбачених Законом
України « Про очищення влади»

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четверитою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»

вважаю за  необхідне:

  1. Провести перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно:

1) посадових осіб Пологівської сільської ради сільської ради: головного бухгалтера  та землевпорядника, визначивши  21 листопада 2016  року днем початку проведення перевірки;

  1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, в межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.
  2. Секретарю сільської ради довести дане розпорядження в день його прийняття, до відома  осіб, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4 Особам, зазначених у пункті 1 цього розпорядження у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати секретарю сільської ради

1) у разі не застосування заборон,передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за  формою, згідно з додатком 1;

копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою (далі — засвідчені копії):

— сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

— документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

— декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі — декларація).

 

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”:

власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, про те, що до неї  застосовуються заборона, передбачена частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за  формою, згідно з додатком 2;

  1. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 4 цього розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для звільнення із займаної посади.
  2. 6. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюдненняцього розпорядження на офіційному веб-сайті сільської ради у день його видання.
  3. 7. Секретарю сільської ради протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради :

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

8. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради, контроль залишаю за собою.

 

 

                       Сільський голова                   Л.І.Козка

 

 

                                                      

 

 

   

Логін: *

Пароль: *